รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ทั้งแบบหน้าเดียว และแบบหลายหน้า - พัฒนาด้วย Angular , Spring Boot - ใช้ฐานข้อมูลด้วย My SQL - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณ และความซับซ้อนของแต่ละหน้า และความร่วมมือกับลูกค้า - อื่นๆ ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

  • 1. พูดคุย เก็บรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
เว็บไซต์หน้าเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- เว็บไซต์แบบหน้าเดียว , Landing Page - หน้าจอไม่มีความซับซ้อน - ประกอบด้วยส่วนหน้าบ้าน (Front-end) เท่านั้น

เว็บไซต์ไม่เกิน 3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- หน้าจอมีความซับซ้อนปานกลาง - มีจำนวนไม่เกิน 3 หน้า - ประกอบด้วยส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และหลังบ้าน (Backend)

เว็บไซต์ไม่เกิน 5 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- หน้าจอมีความซับซ้อนสูง - มีจำนวนไม่เกิน 5 หน้า - ประกอบด้วยส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และหลังบ้าน (Backend)

ฟรีแลนซ์
ปรเมษฐ์

- IT, Silpakorn University (เกียรตินิยมอันดับ 1) Software Engineer (Full Stack Developer) : 8 เดือน ภาษาที่ถนัดใช้คือ Java กำลังเริ่มหา Freelance Part-time เพื่อเป็นประสบการณ์ และเส้นทางอาชีพใหม่ให้ตัวเอง หวังเป็นอย่างสูงที่จะได้รับการอนุเคราะห์ในการรับงานเพื่อพัฒนาตัวเองครับ

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน