สอนเขียนภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐาน

สอนเขียนภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐาน เน้นทำโจทย์ ฝึก Algorithm เหมาะสำหรับ - เด็กมัธยม เด็กมหาลัย ที่สนใจ เริ่มต้นอยากเขียนโปรแกรม - คนที่เคยเขียนภาษาอื่น แล้วสนใจภาษา Java เรียนออนไลน์ผ่าน Platform Discord ทั้งหมด 30 ชม. แบ่งครั้งละ 3 ชม. - Flow Chart - Operation - If Else - For Loop - Nested Loop - Array - Array 2D - Function - String - ทำโจทย์ส่งท้าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเขียนภาษา Java ตั้งแต่พื้นฐาน

  • 1. พูดคุยสอบถามรายละเอียด นัดหมายวันเรียน
  • 2. เริ่มเรียนครั้งละ 3 ชม. 10 ครั้ง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
แพ็กเกจ
Full Course 30 ชม. 1 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Full Course 30 ชม. เนื้อหาครบ เรียนออนไลน์ แบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับ - คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรม แล้วอยากเริ่มเขียน - คนที่เคยเขียนภาษาอื่นมาก่อน แล้วอยากหันมาเขียน Java

Full Course 30 ชม. 2-3 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Full Course 30 ชม. เนื้อหาครบ เรียนออนไลน์ แบบกลุ่ม 2-3 คน ตกคนละ 1500 สำหรับ 2 คน และคนละ 1000 บาท สำหรับ 3 คน เหมาะสำหรับ - คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรม แล้วอยากเริ่มเขียน - คนที่เคยเขียนภาษาอื่นมาก่อน แล้วอยากหันมาเขียน Java

เรียนเฉพาะบทที่สนใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เรียนรู้เฉพาะบทที่ตัวเองสนใจ ระยะเวลา 3 ชม. เหมาะสำหรับ - คนที่เคยเขียนโปรแกรม Java แล้วไม่แม่นบางหัวข้อ อยากเรียนรู้เป็นเรื่องๆไป

ฟรีแลนซ์
ปรเมษฐ์

- IT, Silpakorn University (เกียรตินิยมอันดับ 1) Software Engineer (Full Stack Developer) : 8 เดือน ภาษาที่ถนัดใช้คือ Java กำลังเริ่มหา Freelance Part-time เพื่อเป็นประสบการณ์ และเส้นทางอาชีพใหม่ให้ตัวเอง หวังเป็นอย่างสูงที่จะได้รับการอนุเคราะห์ในการรับงานเพื่อพัฒนาตัวเองครับ

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน