flat pattern​ apparel​

- วาดออกแบบflat pattern​ ทั้งเสื้อผ้า, ลายผ้าตามใบออกแบบ และแกะงานจากรูปภาพ ชิ้นงานเป็น vector ​โดยใช้โปรแกรม Illustrator​ในการทำงาน - เปลี่ยนรูปภาพเป็นชิ้นงาน​ vector

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ flat pattern​ apparel​

  • 1. พูดคุยแนวงานและแบบชิ้นงานที่ต้องการ
  • 2. จำนวนชิ้นงานและระยะเวลาที่ต้องการให้ส่งงาน
แพ็กเกจ
วาดflat pattern​ เสื้อผ้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวนชิ้นงานที่จะได้ 1ชิ้น ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3ครั้ง ไฟล์ที่ได้รับ Ai, Png

ฟรีแลนซ์
Kalaya

- จบจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - มีความถนัดด้านการวาด flat, ออกแบบลายผ้า ต่อรีพีท, ออกแบบcharacter design, ทำชิ้นงานให้เป็น Vector - ฝึกงานที่ บริษัท ยัสปาล จำกัด (Jaspal Co., Ltd.)

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน