เขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย

รับเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เป็นภาษาไทย ใช้รูปแบบ ฟร้อน ที่เป็นทางการ สามารถจัดทำตามรูปแบบของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ได้ ตัวอย่างบทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์ เช่น บทความวิจัยด้านการศึกษา บทความวิจัยด้านการตลาด เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดของงานที่ต้องการเพื่อพิจารณาระยะเวลาในการทำงาน และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
  • 2. ลูกค้าชำระเงินมัดจำก่อนเริ่มงาน 50%
แพ็กเกจ
แพ็คเกจงานดี
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รับบทความเป็นไฟล์ Word และ PDF จำนวน 15 หน้า ถ้าจำนวนหน้าเพิ่ม คิดราคาหน้าละ 200 บาท *หมายเหตุ ต้องเป็นงานที่มีข้อมูลของงานวิจัย 5 บทอยู่แล้ว

แพ็คเกจงานละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รับบทความเป็นไฟล์ Word และ PDF แก้ไขตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ หรือกองบรรณาธิการ พร้อมเขียนรายละเอียดการแก้ไขตามรูปแบบของวารสาร *หมายเหตุ ลูกค้าต้องส่งไฟล์ที่ต้องการแก้ไข และไฟล์ผลการประเมินจากวารสาร เพื่อประกอบการทำงาน

ฟรีแลนซ์
Suranchana

- มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัยด้านการศึกษา บทความวิจัยด้านการตลาด - มีประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (IS) - มีประสบการณ์ด้านการสอน และการนำเสนอผลงาน

05/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน