โฆษณา Facebook ต้องไม่มั่ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง Content & Graphic ต้องชัด

ยิงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ เน้นต้นทุนต่ำ โดนผุ้สนใจในสินค้า และบริการจริง ไม่หว่าน เน้นคนเห็นเฉพาะกลุ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น Facebook ต้องทำอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้น Conversion, Message โดนผู้สนใจสินค้าตัวจริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โฆษณา Facebook ต้องไม่มั่ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง Content & Graphic ต้องชัด

  • 1. วัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น ต้องการผู้สนใจสินค้าตัวจริงทักแชท หรือ ต้องการเพิ่มผู้สมัคร
  • 2. ศึกษาสินค้าเชิงลึก เพื่อค้นหาความสนใจ ความเกี่ยวข้อง และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถ้าสินค้าเป็นอะไหล่รถยนต์ กลุ่มเป้าต้องเป็นผู้ที่มีรถยนต์ หรือสนใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

*คิด Content & Graphic ให้ฟรี 2 ชิ้นงาน ลูกค้าตัวจริงที่จะซื้อสินค้า ปิดยอดขายได้ง่ายกว่า เพิ่มจำนวนผู้ทักแชท ได้เรียนรู้การทำโฆษณาไปด้วยกัน *ส่งรายงานเป็น Power point หรือ Excel ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์เพื่อนำไปใช้งานอย่างยั่งยืน *ทำงานอย่างน้อย 14 วัน เนื่องจากการทำโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต้องใช้เวลา Learning*

ฟรีแลนซ์
Sarunyoo

Background: -Digital Strategic planner specialist -Online media planner -Customer in-sign -Facebook targeting -Google AdWords (Research)

08/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน