บริการล่ามไทย-อังกฤษ ล่ามตู้ ล่ามการประชุม พิธีกร ดำเนินงาน 2 ภาษา แปลเอกสาร

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จาก Boston University ปริญญาโทจาก University College London ตัวอย่างงานแปล -รายงานประจำปี 2558 และ 2560 กรมควบคุมมลพิษ http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER056/GENERAL/DATA0001/00001279.PDF -รายงานประจำปี 2559 และ 2561 องค์การจัดการน้ำเสีย http://www.wma.or.th/site4/index.php/2016-06-23-17-06-29/2016-06-23-17-06-32

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการล่ามไทย-อังกฤษ ล่ามตู้ ล่ามการประชุม พิธีกร ดำเนินงาน 2 ภาษา แปลเอกสาร

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด/รูปแบบงาน/ระยะเวลาการทำงาน /วันและเวลางาน
  • 2. ฟรีแลนซ์แจ้งราคา และส่งตัวอย่างงานโดยอาจเป็นเอกสารหรือไฟล์ mp3 ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
แพ็กเกจ
ล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ ล่ามตู้ ล่ามการประชุม ชั่วโมงละ 2500 บาท

บริการพิธีกร 2 ภาษา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิธีกรดำเนินรายการ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชั่วโมงละ 3000 บาท

ฟรีแลนซ์
มะปราง

นักแปล นักพากย์เสียงภาษาอังกฤษ-ไทย พิธีกรสองภาษา ประสบการณ์ 6 ปี

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน