ออกแบบสื่อโฆษณา Banner FB, IG, Line ราคาดีไม่ถูกไม่แพงจนเกินงาม

บริการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ แบนเนอร์ โปรโมทลง Social Media , Online Marketing ต่างๆ เมื่อปรับแก้ไขจนลูกค้าพอใจแล้วกดอนุมัติงานจะส่งมอบงานให้ทันที

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสื่อโฆษณา Banner FB, IG, Line ราคาดีไม่ถูกไม่แพงจนเกินงาม

  • 1. บอกรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. บอกแนวรูปที่ต้องการ เช่น น่ารักๆ หรือส่งรูปตัวอย่างที่ต้องการ
แพ็กเกจ
แพ็กเกจเดี่ยว ชิ้นงาน 1 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์งานนามสกุล JPG, AI,PNG (ไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ) แก้ใขงานได้ 3 ครั้ง -ครั้งต่อไปแก้งานครั้งละ 50 บาท **ต้องเตรียม** - โลโก้ หรือ ข้อความที่ต้องการให้ใส่ในชิ้นงาน (ระยะเวลาทำงาน ขึ้นอยู่กับความละเอียดของงาน)

แพ็กเกจเหมาจ่าย ชิ้นงาน 3 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์งานนามสกุล JPG, AI,PNG (ไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ) แก้ใขงานได้ 3 ครั้ง -ครั้งต่อไปแก้งานครั้งละ 50 บาท **ต้องเตรียม** - โลโก้ หรือ ข้อความที่ต้องการให้ใส่ในชิ้นงาน (ระยะเวลาทำงาน ขึ้นอยู่กับความละเอียดของงาน)

ฟรีแลนซ์
MARwin

-ชื่อ นาย มนพร เหมะภูติ ชื่อเล่น: มาวิน -กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -ถนัดทางด้านศิลปะ การออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ ลายเสื้อภาพ สติ๊กเกอร์ -มีความต้องใจที่จะทำงานออกมาให้ลูกค้าได้พึ่งพอใจกับผลงานที่ว่าจ้าง

11/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน