วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร รับทำประมาณการ BOQ และ Value Engineering

1. รับวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน 2. ทำรายการคำนวณ เซนต์ขออนุญาติก่อสร้าง 3. โดยสามัญวิศวกรโยธา ซึ่งมีประสพการณ์กว่า 30 ปี 4. มีบริการออกแบบ One Stop ทั้งสถาปัตยกรรม โครงสร้างและระบบ 5. ขึ้นโมเดลด้วย SketchUp ก่อนออกแบบโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแบบสถาปัตย์ และลด Construction Error 6. เหมาะสำหรับสถาปนิกหรือบริษัทออกแบบที่ต้องการวิศวกรโครงสร้าง Outsource 7. เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดิน ขยายธุรกิจ สร้างอาคารบนที่ดิน 8. รับถอดประมาณการค่าก่อสร้างทำ BOQ ด้วยโปรแกรม SKP+PB3+QP ซึ่งเป็นระบบ BIM ฝังข้อมูลค่าก่อสร้างลงในโมเดล คลิ๊กตรงไหนได้ราคาตรงนั้นแบบ Real time 9. เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการยื่นกู้แบงก์เพื่อสร้างบ้าน หรือไฟแนนซ์โครงการ 10. รับทำ Value Engineering คือการ Re-design โครงสร้างที่เทอะทะหรือ Over-reinforcement ให้ประหยัดค่าก่อสร้างได้ โดยโครงสร้างยังคงมีความมั่นคง แข็งแรง ใช้งานได้อย่างมั่นใจเช่นเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร รับทำประมาณการ BOQ และ Value Engineering

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งแบบ รายละเอียด สเปค ให้ผู้รับจ้าง และคุยกันจนเข้าใจตรงกัน
  • 2. ผู้รับจ้างส่งใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งในใบเสนอราคาจะระบุเงื่อนไขต่างๆได้แก่ แบบหรือรายละเอียดอ้างอิง ขอบเขตของงาน ระยะเวลาดำเนินการ การชำระงวดงาน และราคา
แพ็กเกจ
งานวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. โมเดลโครงสร้าง SketchUp 2. ไฟล์รายการคำนวณ.pdf 3. ไฟล์แบบโครงสร้าง.dwg 4. รูปเล่มรายการคำนวณพร้อมเซนต์รับรอง 1 ชุด 5. แบบโครงสร้าง Hard Copy พร้อมเซนต์รับรองจำนวน 3 ชุด 6. เซนต์เอกสารเพื่อขออนุญาติก่อสร้างในฐานะผู้ออกแบบ (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขออนุญาติ)

งานถอดประมาณการค่าก่อสร้างและจัดทำ BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. โมเดล SketchUp ฝังข้อมูลค่าก่อสร้าง 2. ไฟล์ Excel BOQ & Back up sheets

งาน Value Engineering
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. โมเดล SketchUp ฝังข้อมูลค่าก่อสร้าง / Before & After 2. ไฟล์ Excel BOQ & Back up sheets /Before & After 3. ไฟล์รายการคำนวณ.pdf 4. ไฟล์แบบโครงสร้าง.dwg 5. รูปเล่มรายการคำนวณพร้อมเซนต์รับรอง 1 ชุด 6. แบบโครงสร้าง Hard Copy พร้อมเซนต์รับรองจำนวน 3 ชุด 7. เซนต์เอกสารเพื่อขออนุญาติก่อสร้างในฐานะผู้ออกแบบ (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขออนุญาติ)

ฟรีแลนซ์
มหิศร

รับวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน โดยสามัญวิศวกร ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพกว่า 30 ปี รับทำประมาณการค่าก่อสร้างและ BOQ ด้วย SKP+PB3+QP ระบบ BIM Real time และรับทำ Value Engineering งานคุณภาพ ตรงเวลา ราคาไม่แพง

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน