ภาพสินค้า อาหาร หรือสินค้าประเภทอื่นๆตามการพูดคุยเบื้องต้น

ถ่ายภาพสินค้า เช่น ของกินของใช้ ตามที่ตกลง โดยลูกค้าต้องสามารถส่งสินค้ามาให้ทางไปรษณีย์ได้ ลูกค้าสามารถหา reference ต้นแบบมาเป็นตัวอย่าง เพื่อพูดคุยถึงความเหมาะสมกับภาพสินค้าของลูกค้า อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ Canon 60D, iPhone, ฉากหลัง และพร็อพต่างๆ ภาพที่ได้ จะเป็นไฟล์ JPG จำนวนภาพที่จะได้รับขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือก ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับภาพ ไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ร้านได้รับสินค้าจากลูกค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจเร็วขึ้นหรือช้ากว่า 5 วัน ขึ้นอยู่กับคิวงาน ณ เวลานั้น ซึ่งร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเริ่มถ่ายภาพสินค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพสินค้า อาหาร หรือสินค้าประเภทอื่นๆตามการพูดคุยเบื้องต้น

  • 1. ลูกค้าสามารถดูตัวอย่างผลงานที่ลงไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจ้างงาน ว่าแนวทางของช่างภาพตรงกับแนวทางที่ลูกค้าต้องการหรือไม่
  • 2. ช่างภาพจะยึดแนวทางของช่างภาพเป็นหลักก่อน แต่ทางเรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้าว่าสามารถปรับเปลี่ยนแนวทาวให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มาก/น้อยแค่ไหน
แพ็กเกจ
Starter
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์รูปภาพจำนวน 6 รูป(JPG) ต่อสินค้า 2 ชิ้น ขนาดไฟล์รูปภาพเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด (สามารถสอบถาม/สอบถามขนาดที่เหมาะสมที่ลูกค้าจะนำไปใช้งานได้)

Intermediate
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ไฟล์รูปภาพจำนวน 10 รูป(JPG) ต่อสินค้า 2-3 ชิ้น ขนาดไฟล์รูปภาพเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด (สามารถพูดคุย/สอบถามขนาดที่เหมาะสมที่ลูกค้าจะนำไปใช้งานได้)

Advance
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

ไฟล์รูปภาพจำนวน 15 รูป (JPG) ต่อสินค้าไม่เกิน 4 ชิ้น ขนาดไฟล์รูปภาพเป็นตาทที่ลูกค้ากำหนด (สามารถพูดคุย/สอบถามขนาดความเหมาะสมที่ลูกค้าจะนำไปใช้ได้)

ฟรีแลนซ์
Thirada

1.ปริญญาตรี-โท-เอก นิติศาสตร์ ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน ซื้อขาย จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2.ร่าง, reviewและแก้ไขสัญญา 3.เป็นลูกเรือกับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากว่า 10 ปี ให้คำแนะนำการเตรียมตัวสมัครงานสานการบิน 4.ชอบการถ่ายถาพมานานกว่า 20 ปี มีความยืดหยุ่นในการทำงานด้านถ่ายภาพ

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
32 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน