บริการพิมพ์งาน จัดทำรายงาน งานนำเสนอ (ยินดีรับงานด่วน)

บริการพิมพ์งานเอกสารตามต้นฉบับทุกรูปแบบ ค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานนำเสนอ งานจัดรูปเล่มตามแบบฟอร์ม บริการพิมพ์งานภาษาไทย จำนวนหน้าตามตกลง โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Word, Excel, Powerpoint ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการพิมพ์งาน จัดทำรายงาน งานนำเสนอ (ยินดีรับงานด่วน)

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดงาน
  • 2. 2. ตกลงราคาจ้างงาน
แพ็กเกจ
รายงานหรืองานพิมพ์สูงสุด 30 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าเตรียมข้อมูลมาเอง ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน (จัดระเบียบหน้า หน้าปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม) หากให้ฟรีแลนด์หาข้อมูลเอง คิดเพิ่ม 50 บาท จำนวนไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมปกและบรรณานุกรม) มากกว่า 30 หน้าแต่ไม่เกิน 50 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 8 บาท จะได้รับไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้และไฟล์PDF หากงานเร่งด่วน ระยะเวลา 1 วัน คิดเพิ่ม 1 เท่า

รายงานหรืองานพิมพ์สูงสุด 50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าเตรียมข้อมูลมาเอง ระยะเวลาทำงาน 3 วัน (จัดระเบียบหน้า หน้าปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม) หากให้ฟรีแลนด์หาข้อมูลเอง คิดเพิ่ม 50 บาท จำนวนไม่เกิน 50 หน้า (ไม่รวมปกและบรรณานุกรม) มากกว่า 50 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 8 บาท จะได้รับไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้และไฟล์PDF หากงานเร่งด่วน ระยะเวลา 2 วัน คิดเพิ่ม 70% ของราคาเดิม

งานนำเสนอสไลด์โชว์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าเตรียมข้อมูลและภาพมาเอง ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน (ใส่ข้อความ ตกแต่งให้สวยงาม รูปภาพ) หากให้ฟรีแลนด์หาข้อมูลและรูปภาพเอง คิดเพิ่ม 70 บาท จัดทำงานนำเสนอรูปแบบสไลด์ จะได้รับไฟล์ต้นฉบับและไฟล์PDF 0-15 สไลด์/380 บาท 16-25 สไลด์/650 บาท 26-35 สไลด์/900 บาท มากกว่านี้คิดเพิ่มสไลด์ละ 20 บาท หากงานเร่งด่วน ระยะเวลา 2-3 วัน คิดเพิ่ม 70% ของราคาเดิม

ฟรีแลนซ์
วาสนา

จากประสบการณ์สายงานคอลเซ็นเตอร์ตอบLive chatโดยตรงและงานจัดการคลังสินค้า สามารถตอบคำถามลูกค้าได้หลากหลาย เลือกแนวการสื่อสารได้ โปรแกรมที่ถนัดส่วนใหญ่ Adobe Photoshop ,Illustrator, PowerPoint ,Excel และ Word

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
48 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน