แปลภาษา ไทย-ลาว by Online2Laos

รับแปลภาษา แปลบทความ ไทย - ลาว รับงานทุกประเภท เช่น แปลเอกสารราชการ , แปลรีวิวสินค้า , แปลหน้าเว็บ , แปลรายละเอียดสินค้า และอื่นๆ - เป็นราคาแปลต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ขนาด 16 point - ระยะเวลาในการแปลงานต่อ 1 หน้า ประมาณ 1 - 2ชั่วโมง - ส่งงานในรูปแบบ ไฟล์ world หรือ pdf - การส่งงานจะแนบ font laos ไปให้ด้วย เพื่อสะดวกในการใช้งาน ประสบการณ์ ผมเป็นคนไทย แต่มีธุรกิจร้านขายอาหารแช่แข็ง ในเวียงจันทร์ สปป.ลาว ทำมาแล้ว 10 ปี ทำให้ผมอ่านและเขียนภาษาลาวได้ และสามารถให้คำปรึกษาการนำสินค้าไทย เข้าไปขายในลาวได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

package 350บาท เป็นราคาแปลต่อ 1 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ขนาด 16 point รับงานทุกประเภท เช่น แปลเอกสารราชการ , แปลรีวิวสินค้า , แปลหน้าเว็บ , แปลรายละเอียดสินค้า และอื่นๆ ใช้เวลาแปล 1-2 ชั่วโมง โดยมีกำหนดส่งงานภายใน 1 วัน package 1000บาท เป็นราคาแปลต่อ 3-4 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ขนาด 16 point รับงานทุกประเภท เช่น แปลเอกสารราชการ , แปลรีวิวสินค้า , แปลหน้าเว็บ , แปลรายละเอียดสินค้า และอื่นๆ ใช้เวลาแปล 5-6 ชั่วโมง โดยมีกำหนดส่งงานภายใน 2 วัน package 1200บาท เป็นราคาแปลต่อ 5-8 หน้า กระดาษ A4 ฟอนต์ขนาด 16 point รับงานทุกประเภท เช่น แปลเอกสารราชการ , แปลรีวิวสินค้า , แปลหน้าเว็บ , แปลรายละเอียดสินค้า และอื่นๆ ใช้เวลาแปล 8-10 ชั่วโมง โดยมีกำหนดส่งงานภายใน 2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา ไทย-ลาว by Online2Laos

  • 1. ก่อนเริ่มงาน ต้องคุยขอบเขตของงานให้ชัดเจน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้แปลทราบโดยด่วน
  • 2. เริ่มทำงาน โดยใช้เวลาแปลหน้าละ 1-2ชั่วโมง
แพ็กเกจ
งานแปลจำนวน 1 หน้า A4 ฟอนต์ขนาด 16 point
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ไฟล์งานแปลในรูปแบบ ไฟล์ world หรือ pdf (ลูกค้าเลือกได้) - โดยถ้าเป็นไฟล์ word จะแนบ font laos ไปให้ด้วย เพื่อสะดวกในการใช้งาน

งานแปลจำนวน 3-4 หน้า A4 ฟอนต์ขนาด 16 point
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์งานแปลในรูปแบบ ไฟล์ world หรือ pdf (ลูกค้าเลือกได้) - โดยถ้าเป็นไฟล์ word จะแนบ font laos ไปให้ด้วย เพื่อสะดวกในการใช้งาน

งานแปลจำนวน 5-8 หน้า A4 ฟอนต์ขนาด 16 point
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์งานแปลในรูปแบบ ไฟล์ world หรือ pdf (ลูกค้าเลือกได้) - โดยถ้าเป็นไฟล์ word จะแนบ font laos ไปให้ด้วย เพื่อสะดวกในการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Tanongsak

ผมเป็นคนไทย แต่มีธุรกิจร้านขายอาหารแช่แข็ง ในเวียงจันทร์ สปป.ลาว ทำมาแล้ว 10 ปี ทำให้ผมอ่านและเขียนภาษาลาวได้ และสามารถให้คำปรึกษาการนำสินค้าไทย เข้าไปขายในลาวได้ด้วย

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน