Bot Automation ดึงข้อมูลจากเว็ป (Web scraping) / กรอกข้อมูลลงเว็ป (RPA)

💡 ดึงข้อมูลจากเว็ป (Web scraping) หากคุณกำลังเหนื่อยกับการติดตามข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่างๆ อยู่เป็นประจำ ปัญหานี้จะหมดไป เพียงแค่แจ้งเว็ปไซต์ปลายทางที่ต้องการติดตามข้อมูล และรูปแบบปลายทางที่ต้องการได้รับ ทั้งข้อมูลตั้งต้นที่ได้จากการดึงข้อมูล เช่น csv excel sql เป็นต้น หรือข้อมูลที่ถูกการประมวลผลในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard Line Email เป็นต้น เราก็พร้อมจะแก้ปัญหานี้ให้กับคุณ . 💡 กรอกข้อมูลลงเว็ป (RPA) หากคุณกำลังเหนื่อยกับการที่ต้องกรอกข้อมูลจากไฟล์เอกสารต่างๆ ลงบนเว็ปไซต์ อยู่บ่อยครั้ง ลองมองหา ตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่ต้องทำงานเดิมนี้ซ้ำๆ อยู่บ่อยๆ RPA คือ ตัวช่วยของคุณ เพียงแค่แจ้งไฟล์ต้นทาง และรายละเอียดของการกรอกข้อมูล คุณก็จะได้รับผู้ช่วยที่จะทำงานให้คุณได้ทั้ง 24 ชม. ผมเป็นนักพัฒนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย Concept "#คุณมีไอเดีย เรามีTools"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Bot Automation ดึงข้อมูลจากเว็ป (Web scraping) / กรอกข้อมูลลงเว็ป (RPA)

  • 1. ลูกแจ้งรายละเอียดงานว่าต้องการข้อมูลปลายทางเป็นแบบไหน และข้อมูลต้นทางจากเว็บไซด์ไหน
  • 2. ส่ง Demo (ถ้าจำเป็น) และตกลงราคา และลูกค้าดำเนินการชำระเงิน
แพ็กเกจ
Fast Query
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

+ ข้อมูลที่ต้องการ (CSV Excel SQL JSON) + Support การใช้งาน ** ระยะเวลา และ ค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ลักษณะของ website และปริมาณข้อมูล

Power Up
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

+ ข้อมูลที่ต้องการ (CSV Excel SQL JSON) + Program + Support การใช้งาน ** ระยะเวลา และ ค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ลักษณะของ website และปริมาณข้อมูล

Multiverse
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

+ ข้อมูลที่ต้องการ (CSV Excel SQL JSON) + Program + การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Dashboard Email Line + Support การใช้งาน ** ระยะเวลา และ ค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ลักษณะของ website และปริมาณข้อมูล

ฟรีแลนซ์
suwat

ผมเป็นนักพัฒนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ใน Concept "#คุณมีไอเดีย เรามีTools" ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เช่น เว็ปไซต์, Dashboard, โปรแกรมต่างๆ, ระบบฐานข้อมูล, ระบบ PLC, ระบบและอุปกรณ์ IoT, ระบบ Automation, ระบบ RPA เป็นต้น

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน