[รับงานด่วนจ้า] พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล แปลงไฟล์ หาข้อมูลจัดทำรายงานต่าง ๆ

*พิมพ์งาน รับพิมพ์งานเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสูตรคณิตต่าง ๆ *คีย์ข้อมูล คีย์ข้อมูลพื้นฐานลง Excel *แปลงไฟล์ แปลง PDF เป็น WORD แปลง PDF เป็น JPG แปลง WORD เป็น PDF แปลง PPT เป็น PDF แปลง PPT เป็น JPG แปลง JPG เป็น PDF *หาข้อมูลจัดทำรายงาน หาข้อมูลจัดทำรายงานวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [รับงานด่วนจ้า] พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล แปลงไฟล์ หาข้อมูลจัดทำรายงานต่าง ๆ

  • 1. ติดต่อว่าจ้างงานโดยแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ ตกลงราคา และกำหนดวันในการส่งงาน
  • 2. ชำระเงินผ่านระบบ
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูล/หาข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-พิมพ์งานใน Microsoft word เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 หน้า หรือตามเนื้อหาของงาน -สูตรคณิตต่าง ๆ หรือตาราง จำนวน 25 หน้า หรือตามเนื้อหาของงาน -คีย์ข้อมูลพื้นฐานลง Excel -การหาข้อมูลจัดทำรายงานวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทย ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงาน สามารถสอบถามก่อนได้นะคะ ไฟล์ที่จะได้ไฟล์ xlsx, pdf หรือ docx

แปลงไฟล์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลาของการแปลงไฟล์ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานค่ะ แปลง PDF เป็น WORD แปลง PDF เป็น JPG แปลง WORD เป็น PDF แปลง PPT เป็น PDF แปลง PPT เป็น JPG แปลง JPG เป็น PDF สามารถสอบถามก่อนได้นะคะ

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

**พิมพ์งาน/คีย์ข้อมูล/หาข้อมูล -พิมพ์งานใน Microsoft word เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 หน้า หรือตามเนื้อหาของงาน -สูตรคณิตต่าง ๆ หรือตาราง จำนวน 25 หน้า หรือตามเนื้อหาของงาน -การหาข้อมูลจัดทำรายงานวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทย **งานแปลงไฟล์ แปลง PDF เป็น WORD แปลง PDF เป็น JPG แปลง WORD เป็น PDF แปลง PPT เป็น PDF แปลง PPT เป็น JPG แปลง JPG เป็น PDF สามารถสอบถามก่อนได้นะคะ

ฟรีแลนซ์
พรพิมล

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านการพิมพ์งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หาเนื้อหาและการจัดทำรายงานวิชาต่างๆ จัดทำ PowerPoint จาก Canva เป็นต้น

01/2023
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน