ทำบัญชียื่นภาษีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี

รับจัดทำบัญชี ยื่นภาษี ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ภงด 51 ภงด 50 รับจัดทำงบการเงิน และเตรียมข้อมูลเพื่อนำส่งผู้สอบบัญชี (หาผู้สอบบัญชีให้) สามารถจัดทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับยื่นงบการเงิน E- filling และสมัคร E-filling กับกรมพัฒน์ รับยื่นภาษีออนไลน์ และสมัครยื่นภาษีทาง Internet รับยื่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำบัญชียื่นภาษีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • 1. นัดคุย หรือ Call เพื่อคุยเรื่องรายละเอียดของการทำงาน
  • 2. เมื่อตกลงแล้ว จะนัดเซนต์สัญญาและส่งมอบเอกสาร เพื่อทำข้อมูล
แพ็กเกจ
จัดทำภาษีและนำส่งภาษี
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.จัดทำภาษี ภพ 30 ภงด 3 ภงด 53 รายเดือน เดือนละ 2000 บาท (ถ้าเกิน 30 รายการ เดือนละ 2500 บาท ) 2. จัดทำ ภงด 51 ภงด 50 ปีละ 4000 บาท 3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อสมัครการยื่นภาษีผ่านทาง Internet 2500 บาท (รวมค่าเดินทางแล้ว) ระหว่างนี้สามารถคุยปรึกษา สอบถามได้ตลอด

ทำบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ทำบัญชี รับเอกสารงานมาทำที่บ้าน 0-30 รายการ 3000 บาท 30- 50 รายการ 4000 บาท 50 -70 รายการ 6000 บาท 70 -100 รายการ ุ7000 บาท รวมทำงบการเงิน

ตรวจสอบงบการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับร่างงบการเงิน และเตรียมเอกสารประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งผู้สอบ รวมถึง ติดต่อผู้สอบบัญชีให้ค่ะ (ค่าผู้สอบบัญชีแยกต่างหาก)

ฟรีแลนซ์
Ratsamichan

มีความรับผิดชอบในงาน ตั้งใจทำงาน รักการอ่าน ละเอียด ถ้าท่านใดอยากได้งานด่วนสามารถคุยได้ ทำได้ค่ะ คุยง่ายเป็นกันเอง

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน