รีวิว สถานที่เที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, ค่าเฟ่

เก็บภาพและเขียนรีวิวบรรยากาศ สถานที่เที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, ค่าเฟ่ รีทัชรูปและทำกราฟฟิค โพสลงสื่อ social media

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ถ้ามีการเดินทางระยะไกล สามารถทำงานได้ โดยลูกค้า support ค่าใช้จ่ายบางส่วน - ถ้ามีการเพิ่มเติมเนื้องานหลังจากตกลงงานไปแล้ว สามารถทำได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รีวิว สถานที่เที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, ค่าเฟ่

  • 1. พูดคุยถึงเนื้อหาของงาน รายละเอียด ขอบเขตของงาน และขอบเขตการแก้ไข
  • 2. กำหนดระยะเวลาการเริ่มงาน และการจบงาน
แพ็กเกจ
รีวิว ร้านอาหาร คาเฟ่
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

โพสลง social media ไม่เกิน 20 รูป ส่งภาพต้นฉบับให้ลูกค้า ไม่เกิน 10 รูป ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 14 วัน โพสลงช่องทาง Facebook, Instagram

รีวิว โรงแรม สถานที่เที่ยว
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

โพสลง social media ไม่เกิน 30 รูป ส่งภาพต้นฉบับให้ลูกค้า ไม่เกิน 15 รูป ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 14 วัน โพสลงช่องทาง Facebook, Instagram

รีวิว สินค้า (ที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

โพสลง social media ไม่เกิน 10 รูป ส่งภาพต้นฉบับให้ลูกค้า ไม่เกิน 5 รูป ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 14 วัน โพสลงช่องทาง Facebook, Instagram

ฟรีแลนซ์
Nattawat

เก็บภาพบรรยากาศ ที่เที่ยว โรงแรม ค่าเฟ ร้านอาหารต่างๆ สามารถพูดคุยถึงความต้องการได้ในแต่ละโพสได้ รีทัชรูปและโพสลงในสื่อ social media ต่างๆ

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน