Interior ภาพนิ่ง อาคาร บ้าน คอนโด โรงแรม

ถ่ายภาพนิ่งพร้อม Process ตามเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า - ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง สำหรับการถ่ายภาพขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานที่ - ส่งภาพเป็นไฟล์ JPG คุณภาพสูง - ไม่จำกัดจำนวนภาพ - ใช้เวลาในการส่งงานไม่เกิน 10 วัน - ส่งงานผ่าน Google Drive หรือเว็บฝากไฟล์อื่นๆ *ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่เขตกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Interior ภาพนิ่ง อาคาร บ้าน คอนโด โรงแรม

  • 1. กำหนดความต้องการของลูกค้าเพื่อประเมินราคา
  • 2. นัดวันและเวลาเพื่อเข้าถ่ายภาพ
แพ็กเกจ
Interior ภาพนิ่งห้องขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพนิ่งตามความเหมาะสมของสถานที่ห้องขนาดเล็ก พร้อม Process ปรับแสงสีและรีทัชเบื้อต้นทุกไฟล์ ถ้าต้องการรีทัชความละเอียดสูง ( เช่น เปลี่ยนท้องฟ้า ลบสายไฟ เสาไฟ สิ่งแปลกปลอม ) คิดเพิ่มภาพละ 1,000

Interior ครึ่งวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพนิ่งตามความเหมาะสมของสถานที่ขนาดกลาง เก็บภาพให้ครบทุกมุมสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย พร้อม Process ปรับแสงสีและรีทัชเบื้อต้นทุกไฟล์ โดยคิดเป็นคิวการทำงานครึ่งคิว (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง) ถ้าต้องการรีทัชความละเอียดสูง ( เช่น เปลี่ยนท้องฟ้า ลบสายไฟ เสาไฟ สิ่งแปลกปลอม ) คิดเพิ่มภาพละ 1,000

Interior เหมาวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ภาพนิ่งตามความเหมาะสมของสถานที่ขนาดใหญ่ เก็บภาพให้ครบทุกมุมสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย พร้อม Process ปรับแสงสีและรีทัชเบื้อต้นทุกไฟล์ โดยคิดเป็นคิวการทำงาน 1 คิว (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง) ถ้าต้องการรีทัชความละเอียดสูง ( เช่น เปลี่ยนท้องฟ้า ลบสายไฟ เสาไฟ สิ่งแปลกปลอม ) คิดเพิ่มภาพละ 1,000

ฟรีแลนซ์
Kitchanupong

ชื่อ บูม ครับ มีความถนัดในการถ่ายรูป และใช้โปรแกรมตกแต่งตัดต่อรูปภาพ มีความยืดหยุ่นเป็นกันเองใส่ใจรายละเอียดเน้นคุณภาพของงาน ตรงต่อเวลาครับ

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน