รับพัฒนา ออกแบบ แก้ไข Fullstack Web Applications ด้วย MERN หรือ MEVN stack

0.0

รับพัฒนาและออกแบบ Web Applications ด้วย MERN (Mongodb, Express, React.js, Node.js) และ MEVN (Mongodb, Express, Vue.js, Node.js) stack หรือจะเป็นภาษาและ framework&library อื่นๆ เช่น PHP, Python, Angular และรับแก้ไข Web Applications ต่างๆ เช่นต้องการเพิ่ม feature หรือแก้ไขฟังก์ชัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา ออกแบบ แก้ไข Fullstack Web Applications ด้วย MERN หรือ MEVN stack

  • 1. คุย requirement และ scope ของงาน
  • 2. ตกลง budget และระยะเวลาการส่งมอบงานแต่ละ phase
แพ็กเกจ
Fullstack Web Applications฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Web applications ที่ถูกพัฒนาด้วย MERN stack (mongodb, express.js, react.js, node.js) หรือ MEVN stack (mongodb, express.js, vue.js, node.js) หรือ ssr อย่าง Next.js, Nuxt.js หรือภาษาอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการแบบใด ** ลูกค้าจะได้รับตัวชิ้นงานและ source code ทั้งหมด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Frontend web applications฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Frontend web applications ที่ถูกพัฒนาด้วย HTML & CSS & Javascript (React, Vue, JQuery) ** ลูกค้าจะได้รับตัวชิ้นงานและ source code ทั้งหมด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ตัด HTML & CSS฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

website ที่ถูกแปลงดีไซน์ให้อยู่ในรูปแบบของ HTML & CSS ** ลูกค้าจะได้รับตัวชิ้นงานและ source code ทั้งหมด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Aphinant
Aphinant

ปัจจุบันเป็น Software engineer ที่ธนาคารกรุงศรีออโต้ เคยเป็น Fullstack developer ที่ Jigsawgroup ทำเว็บไซต์ให้กับภาครัฐ เช่น เว็บไซค์ของกรมโยธา, กระทรวงศึกษาธิการ, การประชุมนานาชาติ APEC ฯลฯ และเคยเป็น Software engineer ที่ Refinitiv (ปัจจุบันคือ LSEG) ทำระบบเกี่ยวกับ financial

ปัจจุบันเป็น Software engineer ที่ธนาคารกรุงศรีออโต้ เคยเป็น Fullstack developer ที่ Jigsawgroup ทำเว็บไซต์ให้กับภาครัฐ เช่น เว็บไซค์ของกรมโยธา, กระทรวงศึกษาธิการ, การประชุมนานาชาติ APEC ฯลฯ และเคยเป็น Software engineer ที่ Refinitiv (ปัจจุบันคือ LSEG) ทำระบบเกี่ยวกับ financial

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
2 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!