[แนะนำ] รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ทั่วไทย ราคาเดียว รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ฟรี! ทำบัญชี 3 เดือนเต็ม!

🚩 รับจดทะเบียนบริษัท ราคาเดียวได้ครบ จบทุกอย่าง รวมค่าธรรมเนียม พร้อมให้บริการทุกจังหวัดทั่วไทย ✅ บจก.฿15,000 ✅ หจก ฿10,000 แถมฟรี!!! 🔥🔥🔥 ทำบัญชี 3 เดือนเต็ม มูลค่า 3,750 บาท ทันที (เอกสารไม่เกิน 60 รายการ) โควต้านี้เฉพาะ 10 กิจการแรกเท่านั้น ดูแลงานทุกขั้นตอนโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [แนะนำ] รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ทั่วไทย ราคาเดียว รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ฟรี! ทำบัญชี 3 เดือนเต็ม!

  • 1. 1. แจ้งบริการที่ต้องการ
  • 2. 2. ชำระค่าบริการ
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัท Full Service
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนครบทุกอย่าง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าคัดเอกสาร บอจ.1 บอจ.2 (หนังสือบริคณห์) หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ บอจ.3 บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) โดยจัดส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้า ภายหลังจากจดทะเบียนเสร็จสิ้น และได้รับเลขนิติบุคคลจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ฟรี! จองชื่อบริษัท ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี! จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ฟรี! ทำบัญชี 3 เดือน มูลค่า 3,750 บาท (เอกสารไม่เกิน 60 รายการ)

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Full Service
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนครบทุกอย่าง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ ค่าคัดเอกสาร บอจ.1 บอจ.2 (หนังสือบริคณห์) หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ บอจ.3 บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) โดยจัดส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้า ภายหลังจากจดทะเบียนเสร็จสิ้น และได้รับเลขนิติบุคคลจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ฟรี! จองชื่อบริษัท ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี! จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ฟรี! ทำบัญชี 3 เดือน มูลค่า 3,750 บาท (เอกสารไม่เกิน 60 รายการ)

จดทะเบียน บจก. หจก. แบบ Super Save Package
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับจดทะเบียน โดยลูกค้าเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่ สนง.บัญชี เรากรอกให้แล้วนำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง

ฟรีแลนซ์
Payup

ควบปริญญาตรี 2 ใบ บัญชีราม และการเงินการธนาคาร เกียรตินิยมอันดับสอง มสธ. และปริญญาโท MBA มสธ. อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน