รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)

🖥️ รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ตามความต้องการของลูกค้า 🖥️ Design แบบสอบถามความต้องการของลูกค้า 🖥️ราคาตามข้อตกลง พิจารณาจากความยากง่ายของงาน 🖥️ สามารถแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง (ภายใน 1 สัปดาห์) **สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ยินดีให้บริการ 🙏

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)

  • 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
  • 2. ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แบบสอบถามออนไลน์ จำกัดคำถามไม่เกิน 5 หน้า ขนาด A4 (ภาษาไทย) ขนาดอักษรไม่เล็กกว่า 14 - รูปแบบสอบถามแบบออนไลน์ - ลูกค้าจะได้รับลิงค์แบบสอบถาม

ฟรีแลนซ์
สใบ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถนัดการใช้ คอมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน โปรแกรม power point และโปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้ดี

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน