รับพิมพ์งานภาษาไทย - อังกฤษ รับทำรายงานภาษาไทย รวมถึงหาข้อมูล รับคีย์ข้อมูลลง Excel

รับพิมพ์งานภาษาไทย - อังกฤษ สารบัญ บรรณานุกรม ข้อสอบ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด รับทำรายงานภาษาไทย รวมถึงหาข้อมูล รับคีย์ข้อมูลลง Excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทย - อังกฤษ รับทำรายงานภาษาไทย รวมถึงหาข้อมูล รับคีย์ข้อมูลลง Excel

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดงาน ข้อมูลของานตามที่ต้องการ
  • 2. 2. แจ้งวัน และเวลาที่ต้องการรับงาน
แพ็กเกจ
งานพิมพ์เอกสาร รายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- มีเอกสารต้นฉบับหรือข้อมูลมาให้เป็นภาษาไทย ราคาหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 40 หน้า - มีเอกสารต้นฉบับหรือข้อมูลมาให้เป็นภาษาอังกฤษ ราคาหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - รับไฟล์ word,pdf - กรณีงานด่วน ขอคิดราคา x2 ของงานปกติ - ลูกค้าปรับแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง งานพิมพ์ข้อสอบ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด - มีเอกสารต้นฉบับหรือข้อมูลมาให้เป็นภาษาไทย ราคาหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - ได้รับไฟล์ Word, Pdf - กรณีงานด่วน ขอคิดราคา x2 ของงานปกติ - ลูกค้าปรับแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง - ใช้เวลา 2-3 วัน

งานพิมพ์เอกสาร พร้อมหาข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ราคาหน้าละ 12 ไม่เกิน 30 หน้า คิดค่าหาข้อมูลเพิ่ม 150 บาท - ได้รับไฟล์ Word, Excel และ Pdf - ในกรณีงานด่วน ขอคิดราคา x2 ของงานปกติ - ลูกค้าปรับแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง

งานคีย์ข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคาหน้าละ 12 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - ได้รับไฟล์ Excel - ในกรณีงานด่วน ขอคิดราคา x2 ของงานปกติ - ลูกค้าปรับแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Litaphat

พนักงานบริษัท มีประสบการณ์พิมพ์รายงาน ข้อสอบ แบบฝึกหัด เอกสารประกอรการสอน คีย์ข้อมูล Excel ทั้งไทย-อังกฤษ สร้างสูตร และกราฟต่างๆ ได้ดี

01/2021
เป็นสมาชิก
90 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน