รับลงสินค้าออนไลน์ ดูแลร้านค้า แฟนเพจ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงโฆษณาในแฟตฟอร์มต่างๆ

ลงสินค้าออนไลน์รวดเร็ว รับลงสินค้าออนไลน์ ดูแลร้านค้า แฟนเพจ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงโฆษณาในแฟตฟอร์มต่างๆ ขั้นตอนทำการทำงาน 1.ส่งรายละเอียดมาทางอีเมลหรือให้เว็บที่ใช้ข้อมูลลงสินค้ามาให้ 2. แจ้งข้อมูลสินค้าว่าต้องการลงในหมวดหมู่ใด 3. บอกรายละเอียดหลัก เช่น - ชื่อสินค้า - รหัสสินค้า - รายละเอียดสินค้า - จำนวนสต๊อกสินค้า - ราคา - ไฟล์รูปภาพสินค้า - และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการให้เพิ่มลงไป - ลงสินค้า ชิ้น ละ 8 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับลงสินค้าออนไลน์ ดูแลร้านค้า แฟนเพจ เปิดร้านค้าออนไลน์ ลงโฆษณาในแฟตฟอร์มต่างๆ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียดของสินค้า
แพ็กเกจ
ธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลงสินค้า 1 - 100 ชิ้น ราคา ชิ้นละ 8 บาท

คืนความสุข 1
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลงสินค้า 101 - 300 ชิ้น ราคาชิ้น ละ 7 บาท

คืนความสุข 2
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

300 - 600 ชิ้น ขึ้้นไป ชินละ 6 บาท

ฟรีแลนซ์
นิเรศ

อยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สามรถทำงานได้ในรูปแบบของฉัน การเปิดเพจ การลงโฆษณา facebook จัดการร้านค้าออนไลน์ ดูแลเพจต่างๆ การลงสินค้าออนไลน์ ออกแบบโลโก้ร้าน

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน