ทำข้อมูล และ Dashboard ใน Excel และ Google Sheet

จัดการข้อมูล รวมข้อมูลจากหลายๆที่ เขียนสูตร ทำ Dashboard ใน Excel และ Google Sheet ให้คำปรึกษาแนะนำในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล สามารถทำงานเสร็จได้ภายใน 1-2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำข้อมูล และ Dashboard ใน Excel และ Google Sheet

  • 1. พูดคุยเพื่อเข้าใจรายละเอียดงาน และให้คำแนะนำพร้อมเสนอวิธีทำงานเบื้องต้น
  • 2. เสนอราคาพร้อมรายละเอียดการทำงาน
แพ็กเกจ
แบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลใน Google Sheet (ไม่จำกัดคำถาม) ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

นำเสนอข้อมูล และเชื่อมข้อมูลจากหลายๆชีท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ทำ Dashboard เสนอข้อมูลใน Excel หรือ Google Sheet - หรือใช้สูตรเชื่อมข้อมูลจากชีทอื่นๆเพื่อมาแสดงในหน้าเดียวกัน โดยเชื่อมข้อมูลไม่เกิน 3 ชีท ใช้เวลาไม่เกิน 1 วันหลังจากคุยรายละเอียดงาน

จากต้นจนจบ Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้คำแนะนำพร้อมสร้างฟอร์มเก็บข้อมูลและสร้างDashboard แสดงข้อมูลใน Excel หรือ Google Sheet

ฟรีแลนซ์
Chatcharee

มีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล และทำ Dashboard โดยใช้ Excel และ Google Sheet ให้ผู้บริหารในบริษัทข้ามชาติ มากกว่า 5 ปี ทำงานได้เร็ว และ สามารถแนะนำการบริหารจัดการข้อมูลไดั

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน