รับทำวิจัย ตรี-โท จัดหน้า ทำเล่ม พิมพ์งาน และให้คำปรึกษา

1. รับพิมพ์งาน Microsoft Word ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 2. รับพิมพ์-คีย์ข้อมูล Microsoft Excel 3. รับเขียนฟังชั่นต่าง ๆ ใน Excel เช่น สูตรคำนวณผลการเรียน 4. สร้างและคีย์ข้อมูล SPSS งานวิจัย ** หรือจะให้พิมพ์งานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ในสกุลอื่น ตามที่ตกลง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม สามารถตกลงงานและราคากันได้ ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถามครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำวิจัย ตรี-โท จัดหน้า ทำเล่ม พิมพ์งาน และให้คำปรึกษา

  • 1. คุยรายละเอียดงานหรือส่งตัวอย่างที่ต้องการ
  • 2. ตกลงราคา ชำระเงินยืนยันการจ้างงานฟรีแลนซ์ทำงาน
แพ็กเกจ
รับพิมพ์งาน Microsoft Word และ Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.รับพิมพ์-คีย์ข้อมูล ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 2. รับเขียนฟังชั่นต่าง ๆ ใน Excel เช่น สูตรคำนวณผลการเรียน ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นหน้าละ 15 บาท (TH SarabunPSK ขนาด 16) หรือขึ้นอยู่กับปริมาณงาน จำนวนข้อ ไฟล์ที่จะได้รับเป็นสกุล .doc .pdf .xlsx

สร้างและคีย์ข้อมูล SPSS งานวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สร้างและคีย์แบบสอบถามลง spss - คีย์แบบข้อคำถาม (TH SarabunPSK ขนาด 16) หน้าละ 5 บาท - ราคา 5 บาท คูณด้วยจำนวนชุดแบบสอบถาม ส่วนการสร้างแบบสอบถามไม่คิดเพิ่มครับ - บริการคำนวณ ร้อยละกับ ค่าเอ็กบาร์ให้ได้ฟรีครับ **หากต้องการให้ทำบทที่ 4 หรือ บทที่ 5 หรือแค่สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลบางอย่าง สอบถามได้ครับ **หรือตามแต่ตกลงกัน **แก้ไขงานได้ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
KongSupakorn

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ปริญญาโท สาขานวัตกรรมการจัดการ มีประสบการทำงานด้านงานวิจัย 4 ปี และเป็นนักวิชาการศึกษาดูแลในระดับปริญญาโทมากว่า 2 ปี

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน