รับทำ subtitle ทุกสื่อ / แปล+ทำซับ (ด่วน/ไม่ด่วน)

**ไฟล์วิดีโอ เสียงควรจะมีความชัดเจน และไม่ก้องจนเกินไปเพื่อความสะดวกในการแปลนะคะ** - รับทำซับทั้งไทยและอังกฤษ - คาราโอเกะ - เรทราคาขึ้นอยู่กับความยาวคลิป - ไม่รวมใส่โลโก้ แก้ไข หรือตัดต่อคลิป รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งรายละเอียด การจ้างงานให้ครบถ้วน ดังนี้ - แพคเกจที่เลือก - ความยาวคลิป - ภาษาที่ต้องการ - กำหนดวันที่จะรับงาน 2. กรณีต้องการงานภายในวันที่จ้าง (ช่วงเวลา 8:00-17:00) จะคิดเพิ่มอีก 300 บาท/คลิป และ 500 บาท/คลิป หลังจากเวลา 17:00น. เป็นต้นไป 3. การจ้างงานทุกกรณี หากผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งานมาหลัง 17:00 น. จะถือเป็นงานของวันถัดไป 4. เมื่อมีการส่งงานไปแล้ว มีการขอแก้งานจากที่ตกลงกันไว้ หรือขอแก้งานหลังอนุมัติงานไปแล้ว 3 วันนับจากวันอนุมัติ ต้องขอคิดค่างานเพิ่มเป็น 2 เท่าของราคาที่ว่าจ้าง 5. กรณีผู้ว่าจ้างเร่งงานในภายหลังจะถือว่าเป็นงานเร่งด่วน จะมีค่าเร่งด่วนงานก่อนกำหนดเวลา เป็น รายชั่วโมงๆ ละ 100 บาท โดยนับจากเวลานัดส่งงาน **แก้ไข ตัดต่อวิดีโอ ใส่โลโก้ ไม่อยู่ในเนื้องาน หากต้องการให้ทำ คิดเพิ่มอย่างละ 100

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ subtitle ทุกสื่อ / แปล+ทำซับ (ด่วน/ไม่ด่วน)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน ความยาวคลิป ประเภทคำบรรยาย ฟอนต์และสีตัวอักษรที่ต้องการ
  • 2. ชำระเงินและส่งวิดีโอต้นฉบับ และไฟล์คำบรรยายที่ต้องการให้ใส่
แพ็กเกจ
Basic Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราละเอียด : - ผู้ว่าจ้างมีคำบรรยายมาให้แล้ว (ภาษาของคำบรรยายจะต้องตรงกับภาษาในคลิป หากไม่ตรง บวกเพิ่ม 300 บาท เพิ่มนาทีละ 100 บาท) - ใส่ซับ/ฝังซับ ธรรมดา (เลื่อกสี/ฟอนต์ได้) ความยาวคลิป : ไม่เกิน 5 นาที ( ถ้าเกิน นาทีละ 50 บาท) ระยะเวลาการทำงาน : 1 - 2 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ : คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยาย และ ไฟล์คำบรรยาย ราคา : 300 บาท หมายเหตุ : หากลูกค้าขอแก้ไข้งาน ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ครั้งแรก คิดเพิ่ม 300 บาท/ครั้ง

Advance Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราละเอียด :- ผู้ว่าจ้างมีคำบรรยายที่ตองการจะให้แปลมาแล้ว - กรณีฝังซับ 2 ภาษา เพิ่ม 50 บาท - ซับเพลงเกาหลี/ไทย/อังกฤษ - เลือกสีและฟอนต์เองได้ ความยาวคลิป : ไม่เกิน 10 นาที (เกินคิดเพิ่มนาทีละ 100 บาท) ระยะเวลาการทำงาน : 1 - 2 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ : คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยาย และ ไฟล์คำบรรยาย ราคา : 600 บาท หมายเหตุ : หากลูกค้าขอแก้ไข้งาน ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ครั้งแรก คิดเพิ่ม 300 บาท/ครั้ง

Full Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราละเอียด : - ถอดคำบรรยาย,แปล TH/EN ฝังซับ - ทำเป็นคาราโอเกะ (เพลง) - ผู้ว่าจ้างไม่มีอะไรมาให้เลยนอกจากคลิป - กรณีฝังซับ 2 ภาษา เพิ่ม 100 บาท ความยาวคลิป : ไม่เกิน 10 นาที (เกินคิดเพิ่มนาทีละ 100 บาท) ระยะเวลาการทำงาน : 1 - 2 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ : คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยาย และ ไฟล์คำบรรยาย ราคา : 900 บาท หมายเหตุ : หากลูกค้าขอแก้ไข้งาน ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ครั้งแรก คิดเพิ่ม 300 บาท/ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Nunthita

สาย digital marketing ถนัด graphic design โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effect.

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
65 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน