render ภาพสินค้า

ลูกค้าส่งไฟล์สินค้า 3d และบอกวัสดุ มุมกล้อง แสง ที่ต้องการ หรืออาจแนบรูปตัวอย่างหรือสินค้าจริงได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ render ภาพสินค้า

  • 1. ส่งไฟล์ 3d ของสินค้าที่ปั้นแล้ว (solid works, rhinoceros, 3d max)
  • 2. บอก material มุมกล้อง แสง environment และ อื่นๆตามต้องการ (ในkeyshot)
แพ็กเกจ
render ภาพสินค้า material 1-2 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน .pdf หรือ .png material 1-4 ชนิด แก้ไขได้ 1 ครั้ง

ปั้น 3d และ render ภาพสินค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์งาน .pdf หรือ .png ใส่material 5-7 ชนิด แก้ไขได้ 2 ครั้ง

ปั้น 3d, render ภาพสินค้า, photoshopฉลากสินค้า หรือ graphic บนสินค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์งาน .pdf หรือ .png ใส่material 5-7 ชนิด ภาพ graphic บนสินค้าไม่เกิน 5 รูป แก้ไขได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Ladapa

เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อยากใช้เวลาว่างหารายได้ค่ะ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ทั้งสองและสามมิติ ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์ และ อเมริกา มีทักษะในการใช้แกรมมาร์ แก้คำผิดได้ในระดับดี

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน