รับออกแบบ, พัฒนา แก้ไขแอพพลิเคชั่น Android / iOS , Web Service, Web Application , UI , UX

ขั้นตอนการทำงาน - รับ Requirement ตามความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า - มีการประเมิน และเสนอราคา ลูกค้าสามารถต่อรองหรือขอเปลี่ยนเปลงรายละเอียด หรือขอบเขตการทำงานได้ ในระหว่างเสนอราคา - สามารถ ออกแบบ UI,UX ให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าไม่มี UI หรือ ไม่มีการออกแบบมาก่อน สามารถ ปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจครับ และสารถแก้แอพลิเคชั่นที่ออกแบบมาแล้ว แต่ UX ไม่ดี ก็สามารถแก้ไขให้เป็น UX ที่ดีได้ครับ - เริ่มทำงานตามที่ตกลง ลูกค้าสามารถติดต่อได้ 24 ชม. - มีการ รายงานผลให้ลูกค้าทราบตลอดพร้อมปรับปรุง แก้ไขตามความต้องการ - งานเสร็จตามความต้องการของลูกค้า แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน - ส่งมอบงานพร้อม Source Code ให้กับลูกค้า - ดูแล และ Support งาน ในระยะเวลา 1 ปี - สามารถพัฒนาส่วนของ Web Service สำหรับติดต่อกับ Application และในส่วนของฐานข้อมูล ทั้งภายในแอพพลิเคชั่น และ Server - API เชื่อมต่อกับ Google เช่น Google map, Place , Google Firebase ฯลฯ - สามารถทำระบบ Payment Gateway โดยใช้ API ของ Omise , Paypal ฯลฯ - ระบบการ Chat แบบ Real-Time

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ, พัฒนา แก้ไขแอพพลิเคชั่น Android / iOS , Web Service, Web Application , UI , UX

  • 1. สอบถามความต้องการ
  • 2. ทำงานตามความต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สามารถแก้ไขงานได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ ทางเราจะส่งมอบโปรแกรมที่ลูกค้าพอใจที่สุด และติดตามผลการใช้งานโปรแกรม ในราคาคุยกันก่อนได้ครับ - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโปรแกรม คุยกันก่อนได้ครับไม่กำหนดราคาตายตัว - การแก้ไขงานหรือเพิ่มเติมในส่วนของงานหลังจากส่งมอบไปแล้วส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายคุยกันอีกทีครับ แต่ถ้า function ที่จัดทำขึ้นทำให้ระบบผิดพลาด สามารถแก้ให้ฟรีครับ หรือ เพิ่ม แก้เล็ก ๆ น้อย ๆ คุยกันก่อนได้ครับ ถ้าไม่กระทบหลายส่วนพิจารณายินดีทำให้ฟรีครับ

ฟรีแลนซ์
ลิขิต

ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android และ iOS - Native Application - ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น - Co-Founder Devhouse Sofeware Development Thailand. http://www.devhouse-th.com/

12/2017
เป็นสมาชิก
94 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน