รับออกแบบภายในอาคารทุกประเภท (Interior Design)

ขอบเขตงานที่รับทำ - ออกแบบผังภายใน (Layout Plan)/เขียนแบบ 3D (Presentation)/เขียนแบบก่อสร้าง (Working Drawing)/สเปควัสดุที่ใช้ในงานออกแบบ (Material Specification) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *ราคาเบื้องต้น : - ค่าออกแบบพร้อมเขียนแบบก่อสร้าง 400-600 บาท./ตรม. - ค่าทำ 3D Presentation (Perspective) 1500-2500 บาท./ต่อมุม - ค่าเขียนแบบรูปด้านภายใน 300 บาท./แผ่น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบภายในอาคารทุกประเภท (Interior Design)

  • 1. 1. ตกลงขอบเขต และรูปแบบงานและสรุปราคา
  • 2. 2. ทำแบบร่างตาม concept ที่ลูกค้าต้องการ (SCHEMATIC DESIGN) 2-3 แบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ไฟล์.pdf ผังพื้น ผังเครื่องเรือน ไฟล์.pdf รูปด้าน (Elevation) รูปตัด (Section) ไฟล์.pdf แบบก่อสร้าง,แบบ Spec วัสดุ,แบบขยายเพื่อก่อสร้างเฉพาะจุด ไฟล์.jpg 3D Presentation (Perspective)

ฟรีแลนซ์
Suwit

จบการศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในโดยตรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานจริงในสายวิชาชีพ รับงานออกแบบภายในอาคารทุกประเภท สามารถดูแลการทำงานตั้งแต่พูดคุยงบประมาณ ลงพื้นที่ไปจนถึงทำแบบ 3 มิติและเขียนแบบก่อสร้าง

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน