รับเตรียม Mock Up สำหรับออกแบบ App

- ประกอบงานนำเสนอการใช้งาน แอพพลิเคชัน ในรูปแบบตัวอย่าง - ประกอบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Adobe XD - เชื่อมโยง UI เพื่องาน UX

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเตรียม Mock Up สำหรับออกแบบ App

  • 1. รับงาน ข้อมูลลของงาน ประเมินความต้องการ งบประมาณ เวลา และจำนวน
  • 2. เสนอราคาตามความยากง่าย และปริมาณ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รับไฟล์ต้นฉบับและ object ที่ใช้ประกอบ

ฟรีแลนซ์
lekamon

ออกแบบผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ - Online Education - Interactive Ebook - Application เพื่อการเรียนการสอน - เอกสารใบงาน ประกอบการเรียนการสอน

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน