งานรับรองเอกสาร (Notary Service and Legalization of Documents)

Notary Service คือรับรองเอกสารแบบต่าง ๆ โดยทนายความที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้บริการรับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized copy), (Notarized affidavit) รับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจกรรมการและลายมือชื่อ โดยสามารถจัดทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Notarial Services Practically, most of our legal transactions with relevant government offices, locally or abroad, notarized documents for them to valid, accepted and recognized. Legal Unit has understood this specific requirement for notarial services and caters to your need for notarization

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานรับรองเอกสาร (Notary Service and Legalization of Documents)

  • 1. แจ้งวัตถุประสงค์การรับรองเอกสาร และส่งรายละเอียดมาที่ Legal Unit
  • 2. Legal Unit จะพิจารณา ชี้แจงระยะเวลาในการดำเนินงาน และจะมีการประเมินค่าบริการ พร้อมกำหนดวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
งานรับรองเอกสาร (Notary Service)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เอกสารที่ได้รับการรับรอง (Notary) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เอกสารตัวจริง Legal Unit จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า ราคาค่าบริการ จะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ต้องการให้รับรอง

รับรองนิติกรณ์เอกสาร (Legalization)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

การรับรองนิติกรณ์เอกสารเป็นการดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต ซึ่งการรับรองนิติกรณ์เอกสาร หรือ Legalization เป็นการการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราเพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนา รับรองการแปลเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน ทั้งนี้ ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมของกรมการกงศุล และสถานฑูต

ฟรีแลนซ์
LegalUnit

At Legal Unit, believe in teamwork To provide our client with the industry-standard services, we have a team of experience legal counsels of various expertise. ลีกัล ยูนิต มีทีมงานทางด้านกฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
33 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน