สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมายและทั่วไป

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมาย และทั่วไป เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงานกฎหมาย และเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนทักษะในการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาทางกฎหมายหรือเพื่อเตรียมสอบต่อไป รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพื่อต่อรองเพิ่มเติมได้หากต้องการระยะเวลาเรียนเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ค่า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมายและทั่วไป

  • 1. พูดคุยปรึกษาเพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยปรับหรือพัฒนาจากแนวทางการสอนเบื้องต้นของทางเรา
  • 2. สรุปแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เน้นนำไปใช้งานได้จริง
แพ็กเกจ
สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมายและทั่วไป ( Single Time)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การสอนที่เหมาะกับผู้เรียน และเอกสารสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนในแต่ละครั้ง (รายครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมายและทั่วไป ( Weekly )
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การสอนที่เหมาะกับผู้เรียน และเอกสารสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนในแต่ละครั้ง (เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมายและทั่วไป ( Monthly )
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

การสอนที่เหมาะกับผู้เรียน และเอกสารสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนในแต่ละครั้ง (เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง) 8 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Legalfast

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทกฎหมายจากสหรัฐอเมริกา Specialization in International Business and Trade Laws มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาภาษาไทย&อังกฤษ แปลเอกสาร จดTrademark.

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน