Look Book / Fashion Product / งานผิว

รับถ่าย Look Book , Fashion Product งานผิว งานแฟชั่น ปรึกษาและสอบถามก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Look Book / Fashion Product / งานผิว

  • 1. รับบรีฟงาน
  • 2. ประเมินค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์แต่งแล้ว พร้อมใช้งาน .jpg, .tif (300dpi สำหรับพิมพ์ และ 72dpi สำหรับออนไลน์)

ฟรีแลนซ์
Wanchanok

Photographer base in Chiangmai ( รับถ่ายภาพ products ทุกอย่าง ) - beauty products - fashion cloths - accessories all product that clients requested

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน