รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS

รับทำวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ด้วย SPSS เช่น วิทยานิพนธ์ จุลนิพนธ์ ระดับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS

  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า
  • 2. ลงข้อมูลในหน้าโปรแกรม
แพ็กเกจ
รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ 2. รายงานสรุปผลที่ได้

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS Plus+
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ 2. รายงานสรุปผลที่ได้ 3.รายงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

ฟรีแลนซ์
ธนกร

การศึกษา เภสัชศาสตร์ ม ศิลปากร เคยเขียนบทความได้รางวัลการประกวดต่างๆ เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ประสบการณ์ เภสัชกรร้านยา ติวเตอร์สถิติ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน