งานผู้ช่วยทนายความ,งานตรวจร่างสัญญาทางแพ่ง,ปรึกษากฎหมาย,งานคุณภาพเหมือนจ้างพนักงานประจำ

ยินดีสอบถามปรึกษากฎหมายเบื้องต้นก่อนได้ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย 😀 1. รับปรึกษากฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้น 2. งานผู้ช่วยทนายความในการทำแบบพิมพ์ศาลคำฟ้อง,คำร้อง,คำแถลง รวมถึงออกเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม(โนติส) 3. ด้านงานเอกสารทางกฎหมาย - รับออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) - ออกหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ - ออกหนังสือรับสภาพหนี้ 4. งานตรวจร่างสัญญา - ร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (สามารถแก้ไขได้ตามรูปการณ์) - ร่างสัญญากู้ยืมเงิน,สัญญาประนีประนอมยอมความ - ร่างสัญญาเช่า(เช่าทรัพย์,เช่าซื้อ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานผู้ช่วยทนายความ,งานตรวจร่างสัญญาทางแพ่ง,ปรึกษากฎหมาย,งานคุณภาพเหมือนจ้างพนักงานประจำ

  • 1. รับปรึกษากฎหมาย ตรวจร่างสัญญารวมถึงเอกสารทางกฎหมาย คดีแพ่งและคดีอาญา
  • 2. 1. แจ้งรายละเอียดงาน หรือปัญหาข้อกฎหมายของท่าน เบื้องต้นผ่านช่องทาง Fastwork
แพ็กเกจ
งานผู้ช่วยทนายความ,งานคุณภาพเหมือนจ้างพนักงานประจำ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ผู้ช่วยทนายความในการร่างคำฟ้อง,คำร้อง,คำแถลง,คำให้การ,บัญชีระบุพยาน เป็นต้น 2. รวมถึงออกเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม(โนติส) , หนังสือแจ้งความร้องทุกข์,หนังสือให้ความยินยอม,หนังสือรับสภาพหนี้ 3. สัญญาทางแพ่งรูปแบบต่างๆ เช่น สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน,สัญญกู้ยืมเงิน,สัญญาจำนอง,สัญญาเช่าซื้อ โปร : งานผู้ช่วยทนายความ รวมร่างแบบพิมพ์ศาลและสัญญา,เอกสารทางกฎหมาย จำนวน 7 ฉบับ ในราคาเพียง 1,500 บาท

งานตรวจร่างสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.ตรวจร่างสัญญาทางแพ่ง(กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เช่น สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน , สัญญาจ้างแรงงาน , สัญญาจ้างทำของ , สัญญาประนีประนอมยอมความ , สัญญาค้ำประกัน , จำนอง , สัญญาเช่าซื้อ 2. พร้อมปรึกษากฎหมาย หมายเหตุ : ค่าบริการ 500 บาท ใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณของเอกสาร

งานเอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) - ออกหนังแจ้งความร้องทุกข์ - ออกหนังสือรับสภาพหนี้ หมายเหตุ : ค่าบริการ 500 บาท ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณของเอกสาร

ฟรีแลนซ์
สิทธิงพษ์

ประสบการณ์งานด้านทนายความ ผู้ช่วยทนายความมากกว่า 3 ปี ในสำนักงานกฎหมาย ผ่านการสอบวิชาว่าความของสำนักอบรมวิชาว่าความ จบคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน