ร่างสัญญาทุกประเภท และบริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public) โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

1. บริการงานด่วน!! สำหรับการร่างสัญญาทุกประเภทโดยคำนึกถึงผลประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 2. บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ เช่น ยื่นขอวีซ่า ยื่นศึกษาต่อ หรือใช้สำหรับสถานทูตต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญาทุกประเภท และบริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public) โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ ความต้องการ
  • 2. ทนายความติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาพร้อมส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
สัญญา ร่างสัญญา รีวิวสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สัญญาหรือเอกสารฉบับสมบูรณ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของลูกค้า

รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสาร Notary Public พร้อมสแตมป์และคำรับรองจากทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้กับลูกค้าแบบครบวงจร (one stop service) พร้อมวางระบบการจัดการรวมถึงการวางแผนภาษีให้ธุรกิจของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Benjamat

ทนายความ ผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความและทนายความรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public) ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเฉพาะด้าน (การวางแผนภาษี) มีประสบการณ์การจัดการบริหารองค์กรระดับบริษัทจำกัด มากกว่า 5 ปี

08/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน