ตรวจ/ร่างนิติกรรมสัญญา

งานตรวจ/ร่างนิติกรรมสัญญาตามลักษณะรูปแบบสัญญาแต่ละประเภทซึ่งอาจจะยากง่ายต่างกัน โดยมีส่วนสำคัญคือต้องตรงรูปแบบสัญญาและข้อตกลงของคู่สัญญา ไม่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบกันจนเกินไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจ/ร่างนิติกรรมสัญญา

  • 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ขอบเขตและข้อตกลงของคู่สัญญา
  • 2. แจ้งอัตราค่าจ้าง และกำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

File pdf หรือ word หรือ เอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่ได้ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
เพชรกรณ์

งานด้านกฎหมายเป็นงานที่ละเอียดและค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้น เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย การรับจ้างจึงต้องมีความรัดกุม และสรุปข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตรงกันก่อน หลังจากนั้นก็เป็นการตกลงกันในส่วนราคาค่าจ้าง ซึ่งหากเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะทำงานที่ว่าจ้างได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความต้องการต่อไป

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน