บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และห้างหุ้นส่วนฯ

สำหรับผู้ประกอบการทึ่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของตน หรือขยายขนาดธุรกิจจากภาคครัวเรือนสู่ตลาดที่ใหญ่กว่า ผมขอแนะนำท่านให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยธุรกิจเป็น บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนต่างๆ โดยทางเรายินดีให้บริการท่านในการดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้องดังนี้ครับ 1.ให้คำปรึกษาฟรี ว่าธุรกิจของท่านเหมาะกับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทใด 2.ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนฯ และให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว 3.ดำเนินการรับมอบอำนาจเป็นผู้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนท่าน เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนฯ 4.ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนฯเสร็จสิ้นแล้ว ส่งมอบแก่ท่าน ***หมายเหตุ หากท่านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรามีโปรโมชั่นจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น, รายชื่อผู้ถือหุ้น และ ใบหุ้น ให้แก่ท่านฟรี โดยเราจะทำการจัดส่งมอบพร้อมงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และห้างหุ้นส่วนฯ

  • 1. พูดคุยเพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เกี่ยวกับประเภทธุรกิจของลูกค้า และประเภทนิติบุคคลที่ลูกค้าต้องการจดทะเบียนจัดตั้ง
  • 2. ตกลงเรื่องระยะเวลาส่งมอบงาน และค่าบริการทั้งหมดในการจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่ลูกค้าต้องการจัดตั้ง
แพ็กเกจ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ยินดีให้คำปรึกษาฟรีในประเด็นทางฎหมาย ตลอดการตัดสินใจ และระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ 2.ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.ได้รับเอกสารสำคัญของบริษัทฯ คือ หนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมวัตถุประสงค์, สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น, ใบหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้น ***ค่าบริการดังกล่าว รวมค่าธรรมเนียมและค่าคัดถ่ายเอกสารต่างๆเข้าไปแล้ว

จดทะเบียนจัดตัั้งห้างหุ้นส่วนฯ ต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.ยินดีให้คำปรึกษาฟรีในประเด็นทางฎหมาย ตลอดการตัดสินใจ และระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯ 2.ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.ได้รับเอกสารสำคัญต่างๆของห้างหุ้นฯ ***ค่าบริการดังกล่าว รวมค่าธรรมเนียมและค่าคัดถ่ายเอกสารต่างๆเข้าไปแล้ว

ฟรีแลนซ์
Saravut

ปัจจุบันประกอบวิชาชีพทนายความอยู่จ.กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษากฎหมาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายธุรกิจ ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาครับ

01/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน