บทความ SEO, Creative Content, Advertorial, รีวิว คอนเทนต์ทุกรูปแบบ

+ เขียนบทความตามความต้องการของลูกค้า บทความสร้างสรรค์ และเพื่อการโฆษณาทุกประเภท + สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ถ้าลูกค้าไม่พอใจส่วนใดส่วนหนึ่งในบทความ + ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อคุณภาพของบทความเป็นหลัก และเพื่อให้งานของลูกค้าออกมาดีที่สุด + สามารถพูดคุย ทำความเข้าใจงาน และข้อตกลงต่างๆก่อนจ้างได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความ SEO, Creative Content, Advertorial, รีวิว คอนเทนต์ทุกรูปแบบ

  • 1. รับบรีฟ คุยรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. เสนอไอเดียบทความ
แพ็กเกจ
งาน 1 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

+ Creative content, advertorial ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ ใช้เวลาอย่างต่ำ 3-5 วันในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และความละเอียดของเรื่องที่เขียน + แก้ไขงานหลังการเขียนบทความทั้งสิ้นสำหรับบางส่วนไม่เกิน 2 ครั้ง และขออนุญาตไม่แก้ไขงานโดยการเขียนใหม่ทั้งหมด + ตรวจสอบภาษา คำ และบริบทในเรื่องที่เขียนอบ่างละเอียด

10 ชิ้นขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

+ Creative content, advertorial ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ ใช้เวลาอย่างต่ำ 7 - 14 วันในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และความละเอียดของเรื่องที่เขียน + แก้ไขงานหลังการเขียนบทความทั้งสิ้นสำหรับบางส่วนไม่เกิน 2 ครั้ง และขออนุญาตไม่แก้ไขงานโดยการเขียนใหม่ทั้งหมด + ตรวจสอบภาษา คำ และบริบทในเรื่องที่เขียนอบ่างละเอียด

ฟรีแลนซ์
Leviyah

🔖 ประสบการณ์การทำงานด้าน Content Marketing 🔖 Content SEO, Advertorial, Variety Creative Content 🔖 Communication Strategy Planning 🔖 Online Marketing Planner 🔖 Digital Marketing 🔖 Work Quality Guarantee!

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน