-รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก รับงาน รับทั้งโปรเจ็คระดับนักศึกษาจนถึงงานขายโครงการต่างๆ

1. การทำภาพ 3D Perspective ต้องมีการ ออกแบบมาให้เรียบร้อย 2. ควรจะมี Reference , Mood tone , Material ของงาน - Interior(ภายใน) ราคาเริ่มต้น รูปละ 2,500 - Exterior(ภายนอก) ราคาเริ่มต้น รูปละ 3,000 - Exterior Bird Eye View ราคาเริ่มต้น รูปละ 3,500 *กรณี ขึ้นโมเดลใหม่ ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท และสำหรับ interior 1,200 - ผู้ว่าจ้างต้องมีรายละเอียดของแบบ เช่น แปลนหรือรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ เป็นแบบสเก็ตที่สื่อสารเข้าใจหรือไฟล์.dwg / .skp รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ** ลูกค้า สามารถปรับแก้ไขงาน ได้ 2 ครั้ง และไม่เกิน 50% ของงาน หากเกินตามนี้จะมีค่าบริการเพิ่มเติมครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ -รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก รับงาน รับทั้งโปรเจ็คระดับนักศึกษาจนถึงงานขายโครงการต่างๆ

  • 1. ลูกค้าส่ง Reference ที่อยากได้ และ ไฟล์ Sketchup+Material+Lighting ให้ชัดเจน
  • 2. เสนอราคา ตกลงราคา ( ขึ้นอยู่ที่ ขนาดและปริมาณงาน )
แพ็กเกจ
เรนเดอร์ Perspective - Interior(ภายใน) จำนวน 1 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ รูป .JPG ขนาด 3840*2160 300DPI จำนวน 1 รูป **สัดส่วนรูปภาพลูกค้าสามารถกำหนดได้**

เรนเดอร์ Perspective - Exterior(ภายนอก) จำนวน 1 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ รูป .JPG ขนาด 3840*2160 300DPI จำนวน 1 รูป **สัดส่วนรูปภาพลูกค้าสามารถกำหนดได้**

เรนเดอร์ Perspective - Exterior Bird Eye View จำนวน 1 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ รูป .JPG ขนาด 3840*2160 300DPI จำนวน 1 รูป **สัดส่วนรูปภาพลูกค้าสามารถกำหนดได้**

ฟรีแลนซ์
Teerapatsrisamak

เรียนจบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ /// รับทั้งโปรเจ็คระดับนักศึกษาจนถึงงานขายโครงการต่างๆ

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน