ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 1. ลงทะเบียนยื่นออนไลน์กับสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต 2. นำหนังสือรับรองถูก หัก ณ ที่จ่ายมารวบรวมจำนวนเงินได้ที่ต้องยื่นว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ใบและจำนวนเงินรวมมีเท่าไหร่ 3. ตรวจสอบหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่ 4. กรอกข้อมูลรายได้และส่วนอื่นๆ ให้ถูกต้องและยื่นทางออนไลน์ 5. Save แบบภงด.90/91 และ แบบชำระเงิน (กรณีต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าไม่ต้องจ่ายจะไม่มีใบชำระเงิน) เพื่อส่งให้ลูกค้าทาง E-Mail

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

  • 1. คุยรายละเอียด รับเอกสาร มาตรวจดูทั้งหมด
  • 2. ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและระยะเวลาสำหรับการให้บริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภงด.90/94/91 ปี 2562 ทางอินเตอร์เน็ต ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 1. ขอหนังสือรับรองภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 2. ขอหลักฐานการลดหย่อนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน, ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป, สูติบัตรบุตร, สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดาผู้มีเงินได้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและไม่มีรายได้, หลักฐานการซื้อ LTF, RMF ของปี,สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (มีชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู), ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล 3.นำหนังสือรับรองถูก หัก ณ ที่จ่าย

ฟรีแลนซ์
นิษฐสิริ

ชื่อ ริสาค่ะ เรียนบัญชีมา รับยื่นภาษี รับพิมพ์งานและรับทำรายงานทั่วไป จัดทำใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และรายงานทุกรูปแบบ รับพิมพ์งาน/กรอกข้อมูลภาษาไทย-Word / Excel TH - ภาษาอังกฤษ EN

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
44 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน