รับพิมพ์งาน

รับพิมพ์งานทุกชนิดตามรูปแบบที่ต้องการ Word, PDF -word excel powerpoint -งานนำเสนอ ตาราง เอกสาร รายงาน งานคีย์ข้อมูล งานจัดรูปเล่มตามแบบฟอร์ม งานนำเสนอและการออกแบบด้วย canva โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานตามความต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. แจ้งวัน เวลารับงาน
แพ็กเกจ
Microsoft Word
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสาร Microsoft Word ไฟล์ .docx - คัดลอกจากต้นฉบับ เช่น ไฟล์ pdf, jpg เป็นต้น คัดลอกจากลายมือ - พร้อมส่งไฟล์ .pdf (กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มเติม) - มากกว่า 100 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน

power point
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับออกแบบ Slide power point -มีข้อมูลมาให้ 200 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) -หาข้อมูล 300 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) -พร้อมส่งไฟล์ .pdf (กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มเติม) -ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหางาน

ฟรีแลนซ์
จารุพร

การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน