รับทำงาน Excel, Word, Google sheet - พิมพ์งาน กราฟ ตาราง สูตรต่างๆ

รับทำงาน MS Excel, Word, Google ✨สร้างกราฟ ✨ สร้างตาราง ✨ Clean ข้อมูลต่างๆ ✨ สร้างสูตรคำนวณ ✨ สร้าง Template ✨ พิมพ์งานต่างๆ 💢 ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของงานที่ได้รับค่ะ 💢

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงาน Excel, Word, Google sheet - พิมพ์งาน กราฟ ตาราง สูตรต่างๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดหรือความต้องการ
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สร้างตาราง, กราฟเบื้องต้น ตามแบบที่มีมาให้ สกุลไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับคือ .DOCX / .PDF / .XLXS ค่ะ 💢สามารถแก้ไขงานไม่เกิน 3 ครั้งนะคะ

งานตามความต้องการ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่ สร้างตาราง, กราฟ, ผูกสูตรต่างๆ สกุลไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับคือ .DOCX / .PDF / .XLXS ค่ะ 💢สามารถแก้ไขงานไม่เกิน 3 ครั้งนะคะ

ฟรีแลนซ์
KOOK

รับทำงาน MS Excel, MS Word, Google Sheet : จัดการข้อมูล, สร้างกราฟ, สร้างตาราง, สูตรคำนวณ, จัดทำ Template, พิมพ์งานต่างๆ ((มีประสบการณ์การทำงานด้าน Data และสามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี))

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน