สัญญาธุรกิจ (TH-ENG)

ร่าง, รีวิวสัญญา, ให้ความเห็น legal negotiation กับคู่สัญญา, ความเสี่ยงของสัญญาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมข้อสัญญามาตรฐานที่ควรมีประเภทของสัญญาเช่น สัญญาซื้อขาย, จ้างทำของ, จ้างแรงงาน, และสัญญาอื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยสามารถจัดทำได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะคอยดูแลงานลูกค้าจนจบกระบวนการลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สัญญาธุรกิจ (TH-ENG)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเหตุผลที่ต้องการร่างสัญญาธุรกิจ
  • 2. ส่ง First draft ให้ลูกค้า ภายใน3-5 วัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ไฟล์งานแบบ PDF ฉบับ พร้อม พิมพ์เพื่อทำการลงนาม 2. ตรวจสอบข้อมูลเเละการลงนามของคู่สัญญาอีกฝ่าย 3. ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้านสัญญา (หากมี) 4. จัดทำเอกสารแนบสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน

ฟรีแลนซ์
Chutawut

A Legal Officer skilled at reviewing agreements correspondence and legal documents, instruments, or other material; identifying important issues, similarities, and inconsistencies, etc.

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน