วิเคราะห์ข้อมูล Excel และเขียนสูตร ปรับปรุงสูตร Excel ให้เหมาะสมตามงาน

เขียนสูตร ปรับปรุงสูตร Excel ให้เหมาะสมตามงาน วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลในรูปแบบกราฟอย่างง่าย เปรียบเทียบข้อมูล และจัดทำเป็นรายงานตามต้องการ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อัตราค่าบริการอยู่ที่ 1000 บาทขึ้นไป แล้วแต่ความยากง่ายของงานและวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล Excel และเขียนสูตร ปรับปรุงสูตร Excel ให้เหมาะสมตามงาน

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงานมาทาง Inbox พร้อมกับแจ้งวัตถุประสงค์ของงาน
  • 2. ทำการประเมินงานพร้อมกับแจ้งราคาให้ลูกค้า กลับภายใน 1 วัน
แพ็กเกจ
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละงาน ซึ่งสามารถต่อรองราคากันได้ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Kunawoot

มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล Data Master และวิเคราะห์ข้อมูล Excel ในส่วนของโลจิสติกส์จนมาถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมไปถึงการสร้าง Dashboard ใน Power Bi และการเขียนสูตร Excel วิเคราะห์ข้อมูล

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน