เอกสาร ระบบจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ป่าภาคใต้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นโปรเจคระบบจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ป่าภาคใต้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เอกสาร ระบบจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ป่าภาคใต้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. แจ้งระยะเวลาตามที่ต้องการ
แพ็กเกจ
เอกสาร Word
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสาร Word - พิมพ์รายงานเอกสาร หน้าละ 5 บาท - กรณีที่ต้องหาข้อมูลและนำข้อมูลมาพิมพ์ในรายงาน หน้าละ 10 บาท

คีย์ข้อมูล ทำข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- คีย์ข้อมูล Excel 200 บาท - สร้างสูตร สร้างกราฟ 250 บาท

ฟรีแลนซ์
Kwanchaya

- จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - มีประสบการณ์การฝึกวิชาชีพจาก Advice จ.สุราษฎร์ธานี สาขา U086 2 เดือน และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 2 เดือน - มีประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน