เขียนเว็บไซต์จากดีไซน์

รับเขียนเว็บโซต์ตามดีไซน์ของคุณ โดยที่จะแจ้งให้ส่งไฟล์การออกแบบมาเพื่อที่จะเขียนเว็บไซต์ และสามารถทำเเบบ Responsive Design สำหรับการเปิดในทุกอุปกรณ์ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนเว็บไซต์จากดีไซน์

  • 1. ส่งภาพดีไซน์เว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้รับงาน
  • 2. แจ้งรายละเอียดทุกอย่างที่ต้องการให้ละเอียด (ไม่รับการเพิ่มรายละเอียดทีหลัง)
แพ็กเกจ
Basic design
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Single page website ไม่เกิน 3 sections ไม่รวม footer

Medium design
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Single page website ไม่เกิน 5 sections ไม่รวม footer

Ultimate design
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

Webpage ไม่เกิน 3 หน้า แต่ละหน้าไม่เกิน 3 sections ไม่รวม footer

ฟรีแลนซ์
Santhita

เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเขียนเว็บไซต์ในส่วน front-end โดยที่มี design มาเเล้ว สามารถใช้ HTML / CSS / BOOTSTRAP / TAILWIND / REACT JAVASCRIPT, TYPESCRIPT ทำงานได้อย่างถนัด

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน