บริการรับจดทะเบียนบริษัท / บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม /การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ /

รับจดทะเบียนบริษัท - จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - บริการรับทำตราประทับ / โลโก้ของบริษัท บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการด้านประกันสังคม - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม - จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ ราคาขึ้นพิจารณาจากข้อมูลที่ต้องแก้ไข - การขึ้นทะเบียนยื่นภาษี /ประกันสังคม /งบการเงินออนไลน์ พิจารณาจากรายการที่ต้องยื่น - การขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ -ค่าบริการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมปกติในการจดจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการรับจดทะเบียนบริษัท / บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม /การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ /

  • 1. ให้คำปรึกษา และ นำเสนอค่าบริการในการดำเนินงาน อธิบายขั้นตอนการทำงาน
  • 2. ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียน เป็นไฟล์ (PDF) ส่งให้ทีมงานทาง อีเมล หรือตามที่ลูกค้าสะดวกพร้อมยืนยันตัวตน ผ่านทางโทรศัพท์
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.หนังรับรองบริษัท 2.ทะเบียนพาณิชย์ 3.ตราประทับ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฟรีแลนซ์
ภัทธนาฌาน์

สวัสดิค่ะ ดิฉันเป็นทีมงาน สำนักงานกฎหมายและบัญชีดีวายน์-Divine Law and Accounting office เป็น สำนักงานที่ดำเนินงานด้านกฎหมายและบัญชี ด้วยทีมงานรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจลูกค้า

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน