Architectural rendering, visualization and presentation ภาพพรีเซนต์และเรนเดอร์ทางสถาปัตยกรรม

ภาพเรนเดอร์ต่างๆ นั้นถูกเรนเดอร์ใน Lumion โดยผ่านการตั้งค่าจัดแสง เงา วัสดุ และอื่นๆ เพื่อให้ตัวรูปออกมาสมจริงมากที่สุด จากนั้นรูปจะถูกนำไปแต่ง (visualize) เพิ่มใน Photoshop เพื่อใส่องค์ประกอบต่างๆเพิ่มเช่น คน และต้นไม้ บวกกับการแต่งสีเพิ่มเติม ในส่วนของแปลน รูปด้าน รูปตัด และภาพisometric ภาพพรีเซนต์จะถูกตกแต่งโดยใช้ Illustrator และ Photoshop เพื่อใส่ texture วัสดุ และแสงเงาต่างๆ ตามรูปแบบที่ต้องการ รูปแบบของงานเน้นความสมจริงเป็นหลัก และสามารถเสริมความเป็น conceptual และ collage ได้ตามความต้องการ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำพรีเซนต์คือ Lumion, Photoshop และ Illustrator เป็นหลัก สามารถแก้ไขงานได้สูงสุด 2 รอบ (ครั้งต่อไปคิดเพิ่มภาพละ 500 บาท) ** ลูกค้าต้องมีไฟล์ 3D ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ (skp & rhino) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - Perspective ราคาเริ่มต้นรูปละ 2500 บาท - Plan, Elevation, Section, Isometric ราคาเริ่มต้นรูปละ 2500 บาท - ราคาอาจปรับขึ้นและลงได้ตามความระเอียดและความยากของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Architectural rendering, visualization and presentation ภาพพรีเซนต์และเรนเดอร์ทางสถาปัตยกรรม

  • 1. รับบรีฟงานจากลูกค้า และรับไฟล์ต่างๆ (jpeg, CAD, 3D และอื่นๆ) เพื่อทำพรีเซนต์
  • 2. การทำพรีเซนต์ต่างๆเช่น เรนเดอร์ Photoshop และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับ
แพ็กเกจ
Perspective rendering & visualization
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รูปperspective ราคาเริ่มต้น 2500 บาทต่อรูป (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความระเอียดของงาน) - ไฟล์ที่จะได้รับเป็นไฟล์ JPEG ขนาดตั้งแต่ 1920x1080 ถึง 7680x4320 (ขึ้นอยู่กับความต้องการ) * สัดส่วนอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมของงาน - สามารถแก้ไขงานได้ 2 รอบ หากเกินกว่าที่กำหนัดคิดเป็นภาพละ 500 บาท - ระยะการส่งงานอาจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนงานที่ได้รับ

Plan, Section, Elevation, Isometric
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รูปของแต่ละอย่างราคาเริ่มต้น 2500 บาทต่อรูป (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความระเอียดของงาน) - ไฟล์ที่จะได้รับเป็นไฟล์ JPEG ขนาดตั้งแต่ 1920x1080 ถึง 7680x4320 (ขึ้นอยู่กับความต้องการ) * สัดส่วนอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมของงาน - สามารถแก้ไขงานได้ 2 รอบ หากเกินกว่าที่กำหนัดคิดเป็นภาพละ 500 บาท - ระยะการส่งงานอาจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนงานที่ได้รับ

ฟรีแลนซ์
Kunnapat

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการทำgraphic design + presentation รวมถึงการทำconcept diagramต่างๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน