Logo Design ธุรกิจ โครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ สินค้า บริการ ต่างๆ

รับออกแบบ Logo ธุรกิจ โครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ สินค้า บริการ ต่างๆ สไตล์ Creative/Minimal/Luxury ทันสมัย เหมาะสมกับทุกสื่อที่นำไปใช้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. งานด่วน ลดระยะเวลาการออกแบบ 50% ของจำนวนวันทั้งหมด + 2,000.- (เช่น 7 วัน เหลือ 3 วัน) 2. หากมีการแก้ไขงานหลังจบงาน ครั้งละ 500.- (แก้ไขไม่เกิน 3 รอบ ภายใต้ concept เดิม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Logo Design ธุรกิจ โครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ สินค้า บริการ ต่างๆ

  • 1. รับบรีฟงานจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบงาน
แพ็กเกจ
Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบชิ้นงาน 2 ชิ้น (เลือก 1 ชิ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนา) แก้ไขปรับปรุง 3 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับแก้ไขได้ (.ai) ไฟล์รูปภาพความละเอียดสูงสุดตามมาตรฐาน 300 dpi (jpeg,png)

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบชิ้นงาน 3 ชิ้น (เลือก 1 ชิ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนา) แก้ไขปรับปรุง 5 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับแก้ไขได้ (.ai) ไฟล์รูปภาพความละเอียดสูงสุดตามมาตรฐาน 300 dpi (jpeg,png)

Special
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ออกแบบชิ้นงาน 5 ชิ้น (เลือก 1 ชิ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนา) แก้ไขปรับปรุง 7 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับแก้ไขได้ (.ai) ไฟล์รูปภาพความละเอียดสูงสุดตามมาตรฐาน 300 dpi (jpeg,png) พิเศษ!! นำเสนอโลโก้ในรูปแบบของสื่อตามธุรกิจองค์กร เพื่อความเข้าใจและชัดเจน ออกแบบนามบัตร ออกแบบตรายาง Cover page หรือ Banner ad. จำนวน 1 ชิ้น

ฟรีแลนซ์
กุลภัช

ประสบการณ์ งานออกแบบ Graphic Design กว่า 10 ปี ถนัดในด้าน logo, packaging สื่อออฟไลน์ ออนไลน์ ทุกประเภท พร้อมคำปรึกษาในด้านสื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้า บริการต่างๆ (Luxury, Minimal, Creative)

08/2020
เป็นสมาชิก
65 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน