รับถอดเทปจากคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ

รับถอดเทปจากคลิปเสียง, คลิปวิดีโอ, เทปรายการ, เทป LIVE สด, เทปการสัมภาษณ์, เทปการประชุม, เทปการบรรยายต่าง ๆ หรือถอดเทปเพื่อทำ SUBTITLE - ระยะเวลาการทำงาน 5 วัน (งานไม่เร่งด่วน) - ระยะเวลาการทำงาน 1 - 2 วัน (งานเร่งด่วน) รูปแบบการถอดไฟล์เสียง - ถอดแบบละเอียดคำต่อคำ - ถอดแบบเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียน ตัดคำที่ไม่จำเป็นและคำสร้อยต่าง ๆ ออก (หากลูกค้าต้องการคำต่าง ๆ เหล่านี้เพื่ออรรถรสในชิ้นงานสามารถแจ้งได้ค่ะ) - ถอดแบบสรุปความ เน้นเฉพาะใจความหลักที่สำคัญ - ลูกค้าสามารถระบุความต้องการได้ว่าอยากให้จัดในรูปแบบและเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบไหน เช่น บทความ, บทสัมภาษณ์, รายงานการประชุมหรือสรุปใจความสำคัญในรูปแบบของไฟล์งาน .DOC หรือ .PDF *ในกรณีที่ไฟล์เสียงไม่ชัดเจนจะทำตัวอักษรสีแดงหรือเครื่องหมาย (...) สีแดงเว้นว่างไว้ *ในกรณีที่แก้งานหรือลูกค้าต้องการให้เรียบเรียงคำใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมจะยังคงมีเนื้องานเดิมและเนื้องานที่แก้ไขเป็นอักษรสีน้ำเงินอยู่ในวงเล็บ (____) เพื่อให้ทราบ *ในกรณีที่เป็นการสรุปเนื้อหาจะทำตัวอักษรสีส้มไว้ค่ะ *เทป,เนื้อหาจากการถอดเทปจะเป็นข้อมูลความลับไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่ใด ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปจากคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์เสียงหรือวิดีโอ(นับจากระยะความยาวเริ่มต้น-สิ้นสุดพร้อมทั้งแจ้งชื่องาน)​ เพื่อประเมินราคาทาง GOOGLE DRIVE, YOUTUBE LINK, DROPBOX
  • 2. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ ระบุรูปแบบที่ต้องการให้ถอดว่าเป็นแบบใด, งานเร่งด่วนหรือไม่และไฟล์งานเอกสารที่ต้องการ
แพ็กเกจ
เหมาระยะความยาวเทป1ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- คิดตามเวลาของเทปและวิดีโอต้นฉบับ นาทีละ 10 บาท (ความยาวไม่เกิน 30 นาที) (สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง) - ระยะความยาวของคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอเกิน 30 นาทีแต่ไม่เกิน 60 นาที คิดราคาเหมา 300 บาท (สามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง) - ความยาว 1 ชั่วโมง ราคาเหมา 500 บาท (สามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง)

ฟรีแลนซ์
KUNLANID

ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการถอดเทปมากนักแต่เราตั้งใจหารายได้และใช้ความสามารถที่มองว่าตัวเองทำได้ดีที่สุด มีความสามารถพิมพ์ดีดได้ถึง 55-60 คำต่อวินาทีและเรามองว่าหากใช้ความสามารถนี้มาช่วยในการพิมพ์เพื่อการฟังเสียงถอดเทปจะเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน