รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท จัดหน้าหนังสือนิยาย-แฟนฟิคชั่น

ผู้รับงานมีทักษะด้านการใช้ภาษาเป็นอย่างดี และรักการอ่าน จึงสามารถรับพิสูจน์อักษรให้กับหนังสือทุกประเภท และช่วยขัดเกลาการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ - ตรวจทานและแก้ไขโดยอ้างอิงคำที่ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน - ตรวจทานและแก้ไขการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การฉีกคำ ฯลฯ - รับทั้งไฟล์ word และ .pdf - แจ้งจำนวนหน้าเพื่อประเมินราคาก่อนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาการพิสูจน์อักษร (รวมปรับสำนวนภาษาและจัดหน้าเอกสารตามความเหมาะสม) ภาษาไทย 0.20 บาทต่อคำ ภาษาอังกฤษ 0.30 บาทต่อคำ หากงานมีปริมาณมาก เช่น มากกว่า 100 หน้า หนังสือทั้งเล่ม หรือหน้าเวบเพจ คิดเป็นราคาเหมา รบกวนส่งงานเพื่อประเมินราคาค่ะ งานด่วน (รับงานภายใน 24 ชม.) คิดเพิ่ม 300-500 บาท พิจารณาตามปริมาณงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท จัดหน้าหนังสือนิยาย-แฟนฟิคชั่น

  • 1. รับงานจากลูกค้า
  • 2. พูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคา: พิสูจน์อักษร รวมการตรวจแก้ไขคำผิด เกลาสำนวน ปรับรูปประโยคให้สมบูรณ์ ราคาเริ่มต้น 10 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ Angsana new ขนาด 16 pt หรือ ฟอนต์ Time new roman ขนาด 12 pt) ประเภทไฟล์: doc, docx, pdf ระยะเวลา: ตามตกลง

พิสูจน์อักษร (ราคาเหมา)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคา: พิสูจน์อักษร รวมการตรวจแก้ไขคำผิด เกลาสำนวน ปรับรูปประโยคให้สมบูรณ์ 150-200 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ Angsana new ขนาด 16 pt หรือ ฟอนต์ Time new roman ขนาด 12 pt) คิดราคาเหมา 1500 บาท ประเภทไฟล์: doc, docx, pdf ระยะเวลา: ตามตกลง

จัดรูปเล่ม / ตกแต่ง Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคา: จัดรูปเล่มอย่างเดียว หรือ ตกแต่ง Presentation ใน MS Power Point ให้พร้อมใช้งาน ประเภทไฟล์: doc, docx, pdf, ppt, pptx ระยะเวลา: ตามตกลง ราคา: 20 หน้า 250 บาท / 30 หน้า 350 บาท

ฟรีแลนซ์
Siripen

ชื่อกุ้งค่ะ จบปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ปริญญาโทบริหาร เป็นคนรักการอ่าน การเขียน ชอบการออกแบบต่างๆ และมีใจรักงานบริการค่ะ เพราะถือคติที่ว่าถ้าลูกค้าพึงพอใจ เราก็มีความสุขค่ะ

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน